Công nghệ chuyển hóa trực tiếp Amoni và Nitrit thành Ni tơ

Công nghệ chuyển hóa trực tiếp Amoni và Nitrit thành Ni tơ

01-04-2019
08:30
( 0 ) Bình luận

Quá trình oxi hóa amoni yếm khí (Anaerobic ammonium oxidation - Anammox), trong đó, amoni và nitrit được oxi hóa một cách trực tiếp thành khí N2 dưới điều kiện yếm khí với amoni là chất cho điện tử, còn nitrit là chất nhận điện tử để tạo thành khí N2. Đây là một phương pháp có hiệu quả và kinh tế so với quá trình loại bỏ amoni thông thường từ trong nước thải có chứa nhiều amoni.

QUÁ TRÌNH BÙN HOẠT TÍNH LÀ GÌ?

QUÁ TRÌNH BÙN HOẠT TÍNH LÀ GÌ?

22-03-2019
18:47
( 0 ) Bình luận

* Quá trình bùn hoạt tính là một quá trình sinh học được sử dụng rộng rãi trong công nghệ xử lý nước thải. Quá trình bùn hoạt tính để xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải các nghành công nghiệp sản xuất. Đặc biệt là ngành công nghiệp giấy, bột giấy, thuỷ sản và chăn nuôi. Cụ thể là nước thải có hàm lượng hữu cơ cao và có khả năng phân huỷ sinh học cao. 

Công nghệ màng lọc MBR (Membrane Bioreactor)

Công nghệ màng lọc MBR (Membrane Bioreactor)

21-08-2017
14:40
( 0 ) Bình luận

Công nghệ màng lọc MBR được viết tắt từ cụm từ Membrane Bioreactor được khái quát là sự kết hợp giữa vi sinh  trong bể bùn hoạt tính lơ lửng và công nghệ màng lọc sợi rỗng trong xử lý nước thải, hàm lượng bùn trong bể sinh học sẽ được giữ lại thông qua cơ chế vi lọc của màng, nhờ kích thước nhỏ (µm) nên nước thải sau khi ra khỏi màng có chất lượng rất tốt.

Công nghệ Màng lọc

Công nghệ Màng lọc

21-08-2017
14:39
( 0 ) Bình luận
 Công nghệ này ứng dụng để tách các vật thể rắn lơ lửng trong nước thải khỏi pha lỏng để giúp cho nước thải sau xử lý đạt độ tinh khiết cao, chất lượng nước đảm bảo.

     Ưu điểm: chất lượng nước đảm bảo, công trình nhỏ gọn

     Nhược điểm: chi phí đầu tư cao, vận hành tốn năng lượng, vận hành đòi hỏi kiểm soát một số chất ảnh hưởng đến màng lọc.
Công nghệ lọc sinh học (Trickling Filter)

Công nghệ lọc sinh học (Trickling Filter)

21-08-2017
14:37
( 0 ) Bình luận

   Bể lọc sinh học trong xử lý nước thải là một thiết bị phản ứng sinh học trong đó các vi sinh vật sinh trưởng cố định trên lớp vật liệu lọc. Bể lọc hiện đại bao gồm một lớp vật liệu dễ thấm nước với vi sinh vật dính kết trên đó. Nước thải đi qua lớp vật liệu này sẽ thấm hoặc nhỏ giọt trên đó.

Công nghệ hóa lý và cơ học

Công nghệ hóa lý và cơ học

21-08-2017
14:36
( 0 ) Bình luận
Hiện tại hiệu quả xử lý của các quá trình này đã được nâng lên đáng kể bằng việc ứng dụng các hóa chất chuyên dụng hoặc các thiết bị chuyên dụng giúp đẩy nhanh quá trình phản ứng và tăng hiệu quả của quá trình tách pha như: hóa chất keo tụ, Polymer, tấm lắng vách nghiêng, thiết bị ly tâm tách cặn...
Công nghệ bùn hoạt tính lơ lửng hoặc dính bám

Công nghệ bùn hoạt tính lơ lửng hoặc dính bám

21-08-2017
14:35
( 0 ) Bình luận
 Công nghệ xử lý nước thải ứng dụng quá trình bùn hoạt tính lơ lửng và dính bám là công nghệ truyền thống được áp dụng rất phổ biến và chiếm phần lớn đối với các loại nước thải có nguồn gốc ô nhiễm hưu cơ.