Công nghệ hóa lý và cơ học

Hiện tại hiệu quả xử lý của các quá trình này đã được nâng lên đáng kể bằng việc ứng dụng các hóa chất chuyên dụng hoặc các thiết bị chuyên dụng giúp đẩy nhanh quá trình phản ứng và tăng hiệu quả của quá trình tách pha như: hóa chất keo tụ, Polymer, tấm lắng vách nghiêng, thiết bị ly tâm tách cặn...
21-08-2017
14:36

Công nghệ hóa lý và cơ học
 

      Được ứng dụng để tách các hợp chất lơ lửng hoặc hòa tan ra khỏi nước thải thông qua việc tác động của hóa chất hoặc trọng lực.

      Hiện tại hiệu quả xử lý của các quá trình này đã được nâng lên đáng kể bằng việc ứng dụng các hóa chất chuyên dụng hoặc các thiết bị chuyên dụng giúp đẩy nhanh quá trình phản ứng và tăng hiệu quả của quá trình tách pha như: hóa chất keo tụ, Polymer, tấm lắng vách nghiêng, thiết bị ly tâm tách cặn...Công nghệ hóa lý và cơ học

 

 

Bình luận

Tin Liên Quan

Công nghệ lọc sinh học (Trickling Filter)

Công nghệ lọc sinh học (Trickling Filter)

21-08-2017
( 0 ) Bình luận
Công nghệ Màng lọc

Công nghệ Màng lọc

21-08-2017
( 0 ) Bình luận
QUÁ TRÌNH BÙN HOẠT TÍNH LÀ GÌ?

QUÁ TRÌNH BÙN HOẠT TÍNH LÀ GÌ?

22-03-2019
( 0 ) Bình luận