Công nghệ Màng lọc

 Công nghệ này ứng dụng để tách các vật thể rắn lơ lửng trong nước thải khỏi pha lỏng để giúp cho nước thải sau xử lý đạt độ tinh khiết cao, chất lượng nước đảm bảo.     Ưu điểm: chất lượng nước đảm bảo, công trình nhỏ gọn     Nhược điểm: chi phí đầu tư cao, vận hành tốn năng lượng, vận hành đòi hỏi kiểm soát một số chất ảnh hưởng đến màng lọc.
21-08-2017
14:39
 

Công nghệ Màng lọc

     Công nghệ này ứng dụng để tách các vật thể rắn lơ lửng trong nước thải khỏi pha lỏng để giúp cho nước thải sau xử lý đạt độ tinh khiết cao, chất lượng nước đảm bảo.

     Ưu điểm: chất lượng nước đảm bảo, công trình nhỏ gọn

     Nhược điểm: chi phí đầu tư cao, vận hành tốn năng lượng, vận hành đòi hỏi kiểm soát một số chất ảnh hưởng đến màng lọc.

     Có thể kể đến một số công nghệ màng lọc như: lọc MF (Micro Filter), lọc UF (Ultra Filter), lọc RO (Riverse Osmosis), lọc MBR (Membrane Bio Reactor)...

                  Quá trình xử lý nước thải bằng công nghệ màng lọc MBR

mang-loc-mbr-6

Bình luận

Tin Liên Quan

Công nghệ hóa lý và cơ học

Công nghệ hóa lý và cơ học

21-08-2017
( 0 ) Bình luận
Công nghệ lọc sinh học (Trickling Filter)

Công nghệ lọc sinh học (Trickling Filter)

21-08-2017
( 0 ) Bình luận
QUÁ TRÌNH BÙN HOẠT TÍNH LÀ GÌ?

QUÁ TRÌNH BÙN HOẠT TÍNH LÀ GÌ?

22-03-2019
( 0 ) Bình luận