UA-119525636-1
HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

16-05-2018
08:18
( 0 ) Bình luận

Đề xuất quy trình công nghệ thích hợp để xử lý khói thải lò hơi đạt quy chuẩn xả thải đối với khí thải công nghiệp QCVN 19-2009/BTNMT:  và lựa chọn các giải pháp khả thi nhất về thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị, chuyển giao công nghệ … cho chủ đầu tư.

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI - CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI - CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH

10-05-2018
22:26
( 0 ) Bình luận

 Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải, công suất 100m3/ngày đêm tại Cụm Công nghiệp Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP

10-05-2018
10:03
( 0 ) Bình luận

Nước sạch là một trong những nhu cầu thiết yếu nhất trong đời sống con người. Nó có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần duy trì và phát triển an sinh xã hội.

HỒ BIOGAS - XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

HỒ BIOGAS - XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

10-05-2018
09:32
( 0 ) Bình luận

Nước thải chăn nuôi chứa hàm lượng chất hữu cơ cao, các chất hữu cơ trong nước thải là dễ phân hủy hủy bởi vi sinh vật thể hiện qua tỷ lệ BOD5/COD cao. Trong nước thải có chứa phần lớn các chất dinh dưỡng các vi lượng N, P là điều kiện lý tưởng để phát triển vi sinh vật.