QUÁ TRÌNH BÙN HOẠT TÍNH LÀ GÌ?

21/06/2022
Công Nghệ

* Quá trình bùn hoạt tính là một quá trình sinh học được sử dụng rộng rãi trong công nghệ xử lý nước thải. Quá trình bùn hoạt tính để xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải các nghành công nghiệp sản xuất. Đặc biệt là ngành công nghiệp giấy, bột giấy, thuỷ sản và chăn nuôi. Cụ thể là nước thải có hàm lượng hữu cơ cao và có khả năng phân huỷ sinh học cao. 

 

Quá trình bùn hoạt tính là gì?

    Quá trình bùn hoạt tính là một quá trình sinh học được sử dụng rộng rãi trong công nghệ xử lý nước thải. Quá trình bùn hoạt tính để xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải các nghành công nghiệp sản xuất. Đặc biệt là ngành công nghiệp giấy, bột giấy, thuỷ sản và chăn nuôi. Cụ thể là nước thải có hàm lượng hữu cơ cao và có khả năng phân huỷ sinh học cao. 

Nguồn gốc của quá trình bùn hoạt tính

    Quá trình bùn hoạt tính được phát triển ở Anh vào những năm 1900. Đây là quá trình ghi chép kỹ lưỡng việc sử dụng vi sinh vật để xử lý nước thải. Bùn hoạt tính là thuật ngữ dùng để mô tả các trầm tích giàu vi sinh trong bể lắng và bồn trũng được dần dần thêm vào trong dòng nước thải chảy vào trong một hệ thống xử lý bùn hoạt tính. Đây là một hỗn hợp hiếu khí để các vi sinh vật có thể phân hủy các chất hữu cơ bất kỳ thành nước, carbon dioxide và các hợp chất khác. Sau khi phân hủy, các chất còn lại lơ lửng có thể dễ dàng lắng trong nước.

    Thông thường, nước được xử lý ban đầu đi qua song chắn rác, máy tách rác tinh hoặc giai đoạn lắng cặn ban đầu. Các chất ngưng tụ như dầu mỡ cũng có thể bị loại bỏ ở giai đoạn này bằng thiết bị tách mỡ.

    Trong thực tế, sục khí là một trong những bước đầu tiên trong quá trình. Các thiết bị sục khí không chỉ pha trộn bùn và nước thải với nhau để các vi sinh vật tiếp xúc với nước đang được xử lý, mà còn cung cấp lượng oxy cần thiết để vi khuẩn sử dụng oxy để phá vỡ các chất hữu cơ.

“Quá trình bùn hoạt tính có ba giai đoạn cơ bản:

1) “Phản ứng” trong đó các vi sinh vật ngưng tụ, hiếu khí và tiếp xúc với chất thải đang được xử lý;

2) “Lắng” để tách pha chất lỏng – rắn;

3) “Tuần hoàn bùn” đưa bùn hoạt tính trở lại điểm bắt đầu của quá trình.

Có nhiều biến thể của quá trình bùn hoạt tính bao gồm các thay đổi trong phương pháp sục khí và cách bùn được đưa trở lại.”

Lượng không khí và bùn có thể thay đổi tùy theo xử lý mong muốn. Phần bùn còn lại được tách ra bởi bể lắng. Một phần bùn được sử dụng lại, còn phần còn lại được hút bỏ đi.

Quá trình bùn hoạt tính có thể xử lý gần như bất kỳ lượng nước thải nào. Một nhà máy xử lý nước thải khép kín thường sử dụng bùn hoạt tính như là một quá trình xử lý. Các công nghệ thường được tìm thấy bao gồm màng lọc, thiết bị cân bằng lưu lượng, sục khí, lắng, phân hủy bùn thải và khử trùng nước thải. Kết quả là nước sau xử lý được khử trùng và đạt quy chuẩn xả thải theo quy định.

Ảnh: Chu trình xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính

QT BÙN HT

Các vi sinh vật được sử dụng để ổn định hàm lượng hữu cơ của chất thải trong nước bao gồm vi khuẩn, tuyến trùng và nhiều sinh vật nhỏ khác. Để xác định loại vi khuẩn nào nên được sử dụng để xử lý nước thải cần xác định các hợp chất hữu cơ trong nước thải, hoạt động của nhà máy và điều kiện cho các sinh vật trong quá trình sản xuất. Ví dụ, nồng độ carbohydrate cao hoặc độ pH thấp có thể thúc đẩy sự phát triển của nấm, ngăn cản nhà máy hoạt động bình thường. Nhiệt độ ngoài trời cũng có thể đóng một vai trò trong quá trình xử lý.

Để tối đa hiệu quả của quá trình bùn hoạt tính, sử dụng “chế phẩm sinh học xử lý nước thải Microbe lift” có quần thể vi sinh được nuôi cấy dạng lỏng có hoạt tính cao, được thiết kế chuyên biệt cho tất cả hệ thống nước thải công nghiệp và đô thị. MICROBELIFT IND  chứa hỗn hợp 12 chủng vi sinh chọn lọc, với mật độ 387/450 triệu vi sinh/ml. Các vi sinh trong MICROBE-LIFT IND  thúc đẩy quá trình oxy hóa sinh học các hợp chất hữu cơ chậm phân hủy tồn tại trong hệ thống nước thải kỵ khí, yếm khí và hiếu khí, ao, hồ sinh học và các bể chứa nước thải. Vi sinh xử lý nước thải MICROBE-LIFT IND  đẩy nhanh quá trình oxy hóa sinh học của các hợp chất hữu cơ chậm phân hủy, nhờ đó cải thiện đáng kể hiệu suất và duy trì sự ổn định chung của toàn hệ thống.

Hãng sản xuất: Ecological Laboratories
Xuất xứ: USA
Công dụng chính: chuyên dùng giảm BOD, COD, TSS.
   
Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Công nghệ chuyển hóa trực tiếp Amoni và Nitrit thành Ni tơ

Quá trình oxi hóa amoni yếm khí (Anaerobic ammonium oxidation - Anammox), trong đó, amoni và nitrit được oxi hóa một cách trực tiếp thành khí N2 dưới điều kiện yếm khí với amoni là chất cho điện tử, còn nitrit là chất nhận điện tử để tạo thành khí N2. Đây là một phương pháp có hiệu quả và kinh tế so với quá trình loại bỏ amoni thông thường từ trong nước thải có chứa nhiều amoni.