Bơm li tâm trục ngang

Bơm li tâm trục ngang

21-08-2017
14:44
( 0 ) Bình luận

Bơm li tâm trục ngang

Bơm chìm

Bơm chìm

21-08-2017
14:42
( 0 ) Bình luận

Bơm  chìm

– Cánh bơm : Sau khi được tối ưu hoá thiết kế, bơm chìm nước thải Shinmaywa có thể bơm chất lỏng với công suất, tốc độ và lưu lượng tốt nhất. Không dễ để quá tải. Cánh bơm ít rung, quay đều.