UA-119525636-1
Xử lý nước tinh lọc dành cho y tế

Xử lý nước tinh lọc dành cho y tế

21-08-2017
14:55
( 0 ) Bình luận

đến kích thước ion, nguyên tử) để sản xuất nước siêu tinh khiết. Chất lượng nước sau xử lý có thể đạt tới mức độ gần như nước tinh khiết.

Ứng dụng trong các lĩnh vực sau: Nước phục vụ ngành Y học - Dược phẩm, sản xuất nước tinh khiết đóng chai, chạy thân nhân tạo. Lọc nước biển thành nước ngọt…

Xử lý nước thải nhà máy

Xử lý nước thải nhà máy

21-08-2017
14:54
( 0 ) Bình luận