Bộ TN&MT hướng dẫn quản lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp

Ngày 12/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3345/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc quản lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp.
09-01-2018
16:57
Ngày 12/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3345/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc quản lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp.
​Bùn thải phát sinh từ các quá trình xử lý nước thải công nghiệp, đặc biệt là bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của các ngành nghề sản xuất, gia công kim loại có chứa hàm lượng cao các kim loại nặng như Cu, Cr, As, Ni, Cd,… phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại.
Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hầu hết là đa ngành nghề, do đó, bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung có thành phần phức tạp, chứa nhiều thành phần nguy hại với khối lượng phát sinh lớn, khó kiểm soát.
Trước thực tế trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các doanh nghiệp quản lý các loại bùn thải nêu trên nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.
Theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, trường hợp khu công nghiệp có các cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực sản xuất, điều chế hóa chất, gia công kim loại nhưng không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh nhưng không đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp thì bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp phải được phân loại theo quy định.
Đối với trường hợp chủ nguồn thải chất thải nguy hại có khả năng tự xử lý bùn thải là chất thải nguy hại nhưng đảm bảo các thành phần nguy hại dưới ngưỡng theo quy định thì bùn sau xử lý được quản lý như đối với chất thải công nghiệp thông thường./.
 
(VEA)