XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Nước thải sản xuất: sinh ra trong quá trình giết mổ cá sống và nước vệ sinh sàn nhà, dụng cụ... Thành phần nước thải có chứa các chất hữu cơ, các chất rắn lơ lửng, các chất cặn bã, vi sinh vật và dầu mỡ. 
18-12-2018
08:42

47573750_574338762988189_4714067713662648320_n

I. GIỚI THIỆU

_        Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV TM THỰC PHẨM CÔNG DANH

_        Địa chỉ: thửa 1-25 đường B, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

II. NGUỒN PHÁT SINH, LƯU LƯỢNG & TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI

a)      Nguồn phát sinh:

         Nước thải chủ yếu phát sinh từ hoạt động sản xuất của cửa hàng. Nước thải sản xuất chủ yếu phát sinh từ công đoạn giết mổ và vệ sinh các dụng cụ, vệ sinh sàn nhà.

b)      Lưu lượng nước thải 

Lưu lượng nước thải thiết kế cho hệ thống: 15 m3/ngày.đêm

c)      Thành phần và tính chất nước thải:

Thành phần tính chất nước thải bao gồm nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt;

Nước thải sản xuất: sinh ra trong quá trình giết mổ cá sống và nước vệ sinh sàn nhà, dụng cụ... Thành phần nước thải có chứa các chất hữu cơ, các chất rắn lơ lửng, các chất cặn bã, vi sinh vật và dầu mỡ.

d)     Nguồn tiếp nhận và yêu cầu xử lý

Nước thải sau xử lý phải đạt QCVN 11:2008/BTNMT, cột B trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung của thành phố.

 

STT

Chỉ Tiêu

Đơn Vị

Thông số

 
 

1

pH

-

5,5 – 9

 

2

BOD

mg/l

50

 

3

SS

mg/l

100

 

4

Tổng Ni tơ

mg/l

60

 

5

Dầu mỡ động thực vật

mg/l

20

 

6

Tổng Coliform

MPN/100l

5000

 

III. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

a)      Sơ đồ công nghệ

b)  Thuyết minh quy trình công nghệ:

Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế theo kiểu hợp khối bằng thép. Nước thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 11:2008/BTNMT trước khi xả thải ra hệ thống thoát nước.

 • Bể thu gom kết hợp tách dầu mỡ (Xây gạch);

CHỨC NĂNG: Tất cả nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất được chảy qua hệ thống bẫy rác và song chắn rác thô trước khi chảy vào bể thu gom. Rác thải được định kỳ thu gom bằng phương pháp thủ công. Sau đó nước thải được bơm lên bể điều hòa kết hợp bể Anoxic.

THIẾT BỊ

 • Song chắn rác thô.
 • Bơm chìm: 01 cái
 • Phao báo mực nước: 01 cái
 • Bể điều hòa kết hợp Anoxic.

CHỨC NĂNG:  Chức năng chính của bể điều hoà là đạt được sự đồng đều, cân bằng và ổn định các thành phần có trong nước thải (BOD, COD, Nitơ,...) và ổn định lưu lượng. Tại bể này có lắp thiết bị sục khí chìm nhằm xáo trộn, điều hòa nồng độ các chất ô nhiễm đồng thời cung cấp oxy vừa đủ cho quá trình xử lý thiếu khí Anoxic. Khi đó nước thải được trộn lẫn với dòng bùn hiếu khí tuần hoàn nhờ thiết bị khuấy trộn chìm Máy khuấy trộn chìm đảm bảo nước trong bể được xáo trộn liên tục đồng thời tạo môi trường thiếu khí để vi sinh vật tham gia vào quá trình khử nitơ trong nước thải. Việc bố trí bể thiếu khí trước bể hiếu khí để tận dụng nồng độ chất hữu cơ còn trong nước thải làm thức ăn cho vi sinh vật tham gia vào quá trình khử nitrate mà không cần phải bổ sung dinh dưỡng từ bên ngoài. Điều này sẽ tiết kiệm được chi phí vận hành của hệ thống. Quá trình nitrate hóa xảy ra ở bể hiếu khí nhờ lượng khí cấp vào trong bể. Các sản phẩm của quá trình nitrate hóa theo dòng tuần hoàn về bể thiếu khí và tham gia vào quá trình khử nitrate dưới điều kiện thiếu khí. Sau đó nước thải theo ống chảy qua bể xử lý sinh học hiếu khí Aerotank.

THIẾT BỊ

 • Thiết bị sục khí chìm: 01 cái
 • Bể sinh học hiếu khí Aerotank;

CHỨC NĂNG: 

 • Nước thải được xử lý chính tại bể này. Tại đây hợp chất hữa cơ (BOD,COD) và các chất lơ lửng được loại bở nhờ các phản ứng oxy hóa thành CO2, H2O và sinh khối mới.
 • Oxy từ không khí được sục khí vào hệ thống nhờ các đĩa phân phối khí dưới đấy bể nhằm cung cấp một lượng oxy vừa đủ cho môi trường sống của vi sinh dưới dạng bùn hoạt tính.
 • Lượng khí cung cấp vào bể bùn hoạt tính với mục đích: (1) cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và cacbonic (H2O và CO2), nitơ hữu cơ và ammonia thành nitrat NO3-, (2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý, (3) giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm.

Các quá trình sinh hóa trong bể hiếu khí của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được thể hiện trong các phương trình sau:

 1. Oxy hóa và tổng hợp:

COHNS (chất hữu cơ) + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí  —>  CO2 + H2O + NH3 + C5H7O2N (tế bào vi khuẩn mới) + sản phẩm khác.

 1. Hô hấp nội bào:

C5H7O2N (tế bào) + 5 O2 + vi khuẩn  —>  5 CO2 + 2 H2O + NH3 + Năng lượng

Bên cạnh quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành carbonic và nước, vi khuẩn hiếu khí Nitrosomonas và Nitrobacter còn oxy hóa ammonia (NH3) thành nitrite (NO2-) và cuối cùng là nitrate (NO3-).

Vi khuẩn Nitrosomonas: 2 NH4+ + 3 O2 —> 2 NO2- + 4 H+ + 2 H2O.

Vi khuẩn Nitrobacter: 2 NO2- + O2 —> 2 NO3-

Tổng hợp 2 phương trình trên trong quá trình Nitrat hóa:

NH4+ + 2 O2 —> NO3- + 2 H+ + H2O

Trong bể Anoxic: quá trình khử nitơ (denitrification) từ NO3- thành nitơ dạng khí N2 đảm bảo nồng độ nitơ trong nước đầu ra của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn môi trường. Quá trình sinh học khử Nitơ liên quan đến quá trình oxy hóa sinh học của nhiều cơ chất hữu cơ trong nước thải sử dụng Nitrate hoặc Nitrite như chất nhận điện tử thay vì dùng oxy.

Trong điều kiện không có oxy hoặc dưới nồng độ oxy giới hạn DO < 1.5 mg O2/L (điều kiện thiếu khí):

C10H19O3N + 10 NO3-   —>   5 N2 + 10 CO2 + 3 H2O + NH3 + 10 H+.

      Quá trình chuyển hóa này được thực hiện bởi vi khuẩn khử nitrate chiếm khoảng 10-80% khối lượng vi khuẩn (bùn). Tốc độ khử nitơ  càng cao khi tỉ lệ F/M (thức ăn / vi sinh vật) càng lớn.

 Nước thải sau đó được tự chảy qua ngăm chứa màng MBR.

THIẾT BỊ

 • Máy thổi khí: 01 cái
 • Đĩa thổi khí: 04 cái
 • Ngăn chứa màng lọc MBR.

Tại đây có lắp đặt hệ thống khung màng MBR. Màng MBR có nhiệm vụ tách cặn bùn sinh học, vi khuẩn ra khỏi nước.  Nước thải sau đó được khử trùng và chảy ra hệ thống thoát nước.

THIẾT BỊ

 • Hệ khung và màng MBR.
 • Bơm màng: 01 cái
 • Phao: 01 cái
 • Khử trùng:

Nước sau khi qua màng MBR được khử trùng để tiêu diệt hoàn toàn các vi sinh vật gây bệnh còn sót lại trong nước thải. Sau đó nước được thu về hố ga thoát nước và tự chảy ra nguồn tiếp nhận.

THIẾT BỊ

 • 01 bơm định lượng hóa chất
 • Bồn hóa chất: 01 cái
 • Hệ thống khuấy hóa chất: 01 hệ

Nước thải sau khi qua bể lắng đạt QCVN 11:2008/BTNMT, cột B trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung Thành phố.

Bình luận

Tin Liên Quan

Xử Lý nước thải nhà máy giấy

Xử Lý nước thải nhà máy giấy

21-08-2017
( 0 ) Bình luận
Xử lý nước thải nhà máy

Xử lý nước thải nhà máy

21-08-2017
( 0 ) Bình luận
Xử lý nước tinh lọc dành cho y tế

Xử lý nước tinh lọc dành cho y tế

21-08-2017
( 0 ) Bình luận
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP

10-05-2018
( 0 ) Bình luận
HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

16-05-2018
( 0 ) Bình luận
Thi công bạt chống thấm HDPE

Thi công bạt chống thấm HDPE

08-01-2019
( 0 ) Bình luận
Xử lý nước tinh lọc RO

Xử lý nước tinh lọc RO

08-01-2019
( 0 ) Bình luận