Giỏ hàng

Lỗi views/plugins/sicommerce-cart/cart/cart-total.php

Các dự án cung cấp máy lọc nước

Dự án lắp đặt hệ thống lọc nước tinh khiết

Khác với các vùng nông thôn, có thể sử dụng nước giếng khoan để nấu lên sử dụng cho quá trình ăn uống ngoài trừ hệ thống nước cấp từ thủy cục. Tại các khu vực thành phố, hầu hết người dân chỉ có thể sử dụng nước cấp thủy cục cho cả việc vệ sinh, tắm rửa và ăn uống. Vì vậy, nhu cầu sử dụng nước tình khiết đóng chai, cans để uống và nấu ăn rất phổ biến.